Chargement...
290
backers
€ 1,918
pledged over € 5,000 goal

Project closing price.

het Groene Woud in Brabant

Description

Wat doet Trees for All?


Met stichting ARK Natuurontwikkeling maakt Trees for All de aanleg van nieuwe leembossen in het Groene Woud mogelijk. Op voormalig agrarische gronden worden inheemse boomsoorten aangeplant die kenmerkend zijn voor leembossen, zoals de haagbeuk, winterlinde, zomerlinde en de fladderiep. Naast de aanleg van nieuw bos worden ook de bestaande leembossen qua vitaliteit en natuurkwaliteit versterkt. De percelen tussen De Geelders en de Dommel, vlakbij Kasteren, zijn strategisch gelegen en bieden een unieke kans om de verloren gegane samenhang van bestaande bos- en natuurgebieden te herstellen, te versterken en uit te breiden. \Samen met de bestaande natuurgebieden vormen deze percelen een essentiële uitbreiding voor de bestaande waardevolle bossen van De Geelders. Het projectgebied maakt onderdeel uit van het Natuur Netwerk Brabant (NNB) waardoor lange termijn beheer en de duurzaamheid van het project geborgd is.


Describe your project goal

Waarvoor wilt Trees for All de donatie gebruiken?


Het project heeft als doel om de biodiversiteit in het gebied zowel kwantitatief als kwalitatief te versterken. Denk hierbij aan zeldzame vlinders als bont dikkopje, kleine ijsvogelvlinder en dieren zoals de boomkikker, de grauwe klauwier, de wilde kat, otter en zwarte ooievaar. Door het versterken en uitbreiden van de leembossen worden gebieden van ecologische waarde met elkaar verbonden. Op deze manier realiseren we robuuste klimaatbestendige natuur, waarbij ook gezorgd wordt voor herstel van de grondwaterstand, waar ook natuurgebieden in de omgeving van profiteren. Elke geplante boom draagt hier aan bij!

290
backers
€ 1,918
pledged over € 5,000 goal

Project closing price.


het Groene Woud in Brabant

Description

Wat doet Trees for All?


Met stichting ARK Natuurontwikkeling maakt Trees for All de aanleg van nieuwe leembossen in het Groene Woud mogelijk. Op voormalig agrarische gronden worden inheemse boomsoorten aangeplant die kenmerkend zijn voor leembossen, zoals de haagbeuk, winterlinde, zomerlinde en de fladderiep. Naast de aanleg van nieuw bos worden ook de bestaande leembossen qua vitaliteit en natuurkwaliteit versterkt. De percelen tussen De Geelders en de Dommel, vlakbij Kasteren, zijn strategisch gelegen en bieden een unieke kans om de verloren gegane samenhang van bestaande bos- en natuurgebieden te herstellen, te versterken en uit te breiden. \Samen met de bestaande natuurgebieden vormen deze percelen een essentiële uitbreiding voor de bestaande waardevolle bossen van De Geelders. Het projectgebied maakt onderdeel uit van het Natuur Netwerk Brabant (NNB) waardoor lange termijn beheer en de duurzaamheid van het project geborgd is.


Describe your project goal

Waarvoor wilt Trees for All de donatie gebruiken?


Het project heeft als doel om de biodiversiteit in het gebied zowel kwantitatief als kwalitatief te versterken. Denk hierbij aan zeldzame vlinders als bont dikkopje, kleine ijsvogelvlinder en dieren zoals de boomkikker, de grauwe klauwier, de wilde kat, otter en zwarte ooievaar. Door het versterken en uitbreiden van de leembossen worden gebieden van ecologische waarde met elkaar verbonden. Op deze manier realiseren we robuuste klimaatbestendige natuur, waarbij ook gezorgd wordt voor herstel van de grondwaterstand, waar ook natuurgebieden in de omgeving van profiteren. Elke geplante boom draagt hier aan bij!

290
backers
€ 1,918
pledged over € 5,000 goal

Project closing price.