Chargement...
355
backers
€ 2,327
pledged over € 2,000 goal

Project closing price.

Plan Eikelmuis

Description

In Brakel kan je wandelen in het natuurgebied Burreken. Het Burreken is één van de meest schilderachtige plekjes in de Vlaamse Ardennen. Bloemrijke bronbossen, kabbelende beekjes, weitjes omzoomd met knotwilgen en holle wegen wisselen elkaar in een kleinschalig patroon af in het Burreken. De zuivere beekjes zorgen voor diep uitgesneden valleien waar vooral de stilte heerst. Natuurpunt is er sinds 35 jaar actief om de natuur te beschermen en te herstellen waar nodig.


In het Burreken gedijen er uiteenlopende plantensoorten. Bosanemoon, boshyacint, gele doven-tetel, daslook en slanke sleutelbloem behoren tot de meest uitbundige bloeiers. De mascotte van het natuurgebied is de eikelmuis een zeer zeldzame muis die houdt van fruit en bessen. De eikelmuis is in Vlaanderen ernstig bedreigd en staat vermeld op de Rode Lijst Zoogdie-ren in de categorie ‘kwetsbaar’. Door zijn sterke achteruitgang, loopt de eikelmuis de kans uit Vlaanderen te verdwijnen. Voornaamste oorzaken van achteruitgang en bedreigingen zijn vernietiging van het leef-gebied (verdwijnen kleinschalig cultuurlandschap en hoogstamboomgaarden), verkeers-slachtoffers, verdwijnen van rust- en voortplantingsplaatsen (door het vellen van bomen en renovaties aan gebouwen) en vermindering van het voedselaanbod (door bijvoorbeeld het uitdunnen van bossen).

Describe your project goal

Natuurpunt zet zich in het natuurgebied het Burreken in voor de bescherming van de po-pulatie eikelmuizen. Hiervoor heeft de natuurvereniging een actieplan uitgewerkt dat bestaat uit:


 • eikelmuizen meer voedsel en schuilplaatsen aanbieden door een bosbeheer dat leidt tot veel verschillende boom- en struiksoorten, een afwisseling van open en gesloten plekken, veel dood hout en brede voedsel- en structuurrijke bosranden.
 • Behoud en herstel oude hoogstamboomgaarden, een belangrijk biotoop voor de eikelmuis in Vlaanderen. De bomen zorgen voor voedsel en de holle stammen van oude en zelfs dode bomen bieden slaap- en nestplaats. Aanplant van gemengde boomgaarden met zowel vroege als late vruchten zijn het beste.
 • Verbeteren van het voedselaanbod in tuinen en parken door streekeigen vruchtdragende struik- en boomsoorten aan te planten.
 • Naast vruchten en fruit is het cruciaal dat er voldoende ongewervelde dieren (zo-als slakken, spinnen en sprinkhanen) als voedsel aanwezig zijn. Voorzie daarom voldoen-de ruigtes en ondergroei in zowel boomgaarden, bossen als tuinen. Deze worden gecreërd door sommige stukjes niet te maaien of ze uit te rasteren bij begrazing.
 • aanplant van hagen en houtkanten om boomgaarden en aansluitend op bos en natuurgebied. Deze creëren een warm microklimaat en zorgen voor meer vruchten en ongewervelde dieren. Ze zijn bij voorkeur dicht, breed en hoog en bezit-ten een grote variatie aan streekeigen soorten, liefst met doornachtige, vruchtdragende struiken (zoals meidoorn, sleedoorn, wilde rozen en braam) en herfstvruchten die extra reserves bieden voor de winterslaap (zoals okkernoot, hazelnoot en tamme kastanje). • Verbinden van geïsoleerde leefgebieden via hagen en houtkanten.
 • aanbieden van bijkomende nestgelegenheid via houtstapels, steenhopen, schuurtjes en nestkasten.

355
backers
€ 2,327
pledged over € 2,000 goal

Project closing price.


Plan Eikelmuis

Description

In Brakel kan je wandelen in het natuurgebied Burreken. Het Burreken is één van de meest schilderachtige plekjes in de Vlaamse Ardennen. Bloemrijke bronbossen, kabbelende beekjes, weitjes omzoomd met knotwilgen en holle wegen wisselen elkaar in een kleinschalig patroon af in het Burreken. De zuivere beekjes zorgen voor diep uitgesneden valleien waar vooral de stilte heerst. Natuurpunt is er sinds 35 jaar actief om de natuur te beschermen en te herstellen waar nodig.


In het Burreken gedijen er uiteenlopende plantensoorten. Bosanemoon, boshyacint, gele doven-tetel, daslook en slanke sleutelbloem behoren tot de meest uitbundige bloeiers. De mascotte van het natuurgebied is de eikelmuis een zeer zeldzame muis die houdt van fruit en bessen. De eikelmuis is in Vlaanderen ernstig bedreigd en staat vermeld op de Rode Lijst Zoogdie-ren in de categorie ‘kwetsbaar’. Door zijn sterke achteruitgang, loopt de eikelmuis de kans uit Vlaanderen te verdwijnen. Voornaamste oorzaken van achteruitgang en bedreigingen zijn vernietiging van het leef-gebied (verdwijnen kleinschalig cultuurlandschap en hoogstamboomgaarden), verkeers-slachtoffers, verdwijnen van rust- en voortplantingsplaatsen (door het vellen van bomen en renovaties aan gebouwen) en vermindering van het voedselaanbod (door bijvoorbeeld het uitdunnen van bossen).

Describe your project goal

Natuurpunt zet zich in het natuurgebied het Burreken in voor de bescherming van de po-pulatie eikelmuizen. Hiervoor heeft de natuurvereniging een actieplan uitgewerkt dat bestaat uit:


 • eikelmuizen meer voedsel en schuilplaatsen aanbieden door een bosbeheer dat leidt tot veel verschillende boom- en struiksoorten, een afwisseling van open en gesloten plekken, veel dood hout en brede voedsel- en structuurrijke bosranden.
 • Behoud en herstel oude hoogstamboomgaarden, een belangrijk biotoop voor de eikelmuis in Vlaanderen. De bomen zorgen voor voedsel en de holle stammen van oude en zelfs dode bomen bieden slaap- en nestplaats. Aanplant van gemengde boomgaarden met zowel vroege als late vruchten zijn het beste.
 • Verbeteren van het voedselaanbod in tuinen en parken door streekeigen vruchtdragende struik- en boomsoorten aan te planten.
 • Naast vruchten en fruit is het cruciaal dat er voldoende ongewervelde dieren (zo-als slakken, spinnen en sprinkhanen) als voedsel aanwezig zijn. Voorzie daarom voldoen-de ruigtes en ondergroei in zowel boomgaarden, bossen als tuinen. Deze worden gecreërd door sommige stukjes niet te maaien of ze uit te rasteren bij begrazing.
 • aanplant van hagen en houtkanten om boomgaarden en aansluitend op bos en natuurgebied. Deze creëren een warm microklimaat en zorgen voor meer vruchten en ongewervelde dieren. Ze zijn bij voorkeur dicht, breed en hoog en bezit-ten een grote variatie aan streekeigen soorten, liefst met doornachtige, vruchtdragende struiken (zoals meidoorn, sleedoorn, wilde rozen en braam) en herfstvruchten die extra reserves bieden voor de winterslaap (zoals okkernoot, hazelnoot en tamme kastanje). • Verbinden van geïsoleerde leefgebieden via hagen en houtkanten.
 • aanbieden van bijkomende nestgelegenheid via houtstapels, steenhopen, schuurtjes en nestkasten.

355
backers
€ 2,327
pledged over € 2,000 goal

Project closing price.