Chargement...
127
backers
€ 892.75
pledged over € 5,000 goal

Project closing price.

Stichting Voedselbos de Blaak

Description

Ten zuiden van Tilburg in het gebied De Blaak (Stadsbos 013) ligt een deels kaalgekapt bosperceel. Het bosperceel bestond voor meer dan de helft uit dennen welke dood zijn gegaan door aantasting door de letterzetter. Dit deel van het bos is gekapt. De oud eigenaren van het bos wilden graag dat stichting Voedselbos de Blaak het bos ontwikkelt als voedselbos. Wij willen dit iets breder opzetten en willen een multifunctioneel voedselbos ontwikkelen. Een plek waar de focus niet alleen op de productie van voedsel ligt, maar tevens een plek die bijdraagt aan de biodiversiteit van de omgeving. Zie onze Facebookpagina voor meer informatie.


Missie


Wat verstaan wij onder een multifunctioneel voedselbos? Voedselbossen zijn flink in opkomst. In Brabant zijn al enkele voedselbossen gerealiseerd. Wij volgen deze initiatieven met belangstelling, maar zien tegelijkertijd ook de beperkingen: een voedselbos levert een breed scala aan producten op, maar vele hiervan zijn onbekend en passen niet in het voedingspatroon van de hedendaagse mens. Ons voedselbos wordt meer een natuurlijk bos met daarin enkele bekende fruit- en notensoorten. Wij streven naar een breder voedselbos met een combinatie van eenjarige en meerjarige soorten. Tevens houden wij van experimenten en willen we het bos ook benutten als plek voor praktijkcursussen en opleidingen. Daarnaast organiseren we meewerkdagen en open dagen.


Om deze reden willen wij een gecombineerd bos realiseren. Enerzijds een voedselbos, waarbij de focus ligt op meer traditionele groenten en fruitsoorten zonder te streven naar een zo groot mogelijk assortiment van deels exoten, maar meer bekende (west Europese) soorten.


Bijen


Naast het voedselbos willen wij het bos ontwikkelen als een bijenvoedselbos. Tussen de voor de mens eetbare soorten streven we naar een bos met een zo groot mogelijke diversiteit aan bijenwaardplanten. In deze soorten focussen we uitsluitend op inheemse beplanting. Op deze manier creëren we niet alleen een paradijs voor de eigen bijen, maar ook voor solitaire bijen, hommels en vele andere insecten. Deze worden naast het planten van waardplanten aangetrokken door diverse soorten insectenhotels, een steilrandje voor zandbijen, takkenrillen, etc. Het bos kan dienen als arboretum voor bijenwaardplanten en draagt bij aan de verspreiding van inheemse soorten in het soortarme Brabantse landschap. Het vergroten van de biodiversiteit is belangrijk ter voorkoming van probleemsoorten als Eikenprocessierups en de letterzetter.


Moestuin


Als laatste willen wij centraal in het bos, op het zuiden georiënteerd, een ecologische moestuin realiseren. In deze moestuin ligt de focus op het kweken van de gangbare bekende groenten. Vaak bestaan deze uit éénjarige soorten welke niet passen in het voedselbos. In deze moestuin passen we wisselteelt toe en experimenteren we met aardappelen volgens de ‘Ruth Stout’ methode (aardappelen telen onder hooi). Dit past in de ecologische ‘no dig’ aanpak die we hanteren. Bij ecologisch moestuinieren wordt de bodem gevoed zonder deze te verstoren door spitten. Hierdoor wordt ook gewerkt aan een rijk en divers bodemleven. Met een ruime moestuin willen we naast omschreven methodes ook ruimte geven aan combinatieteelt en experimentele methodes.


Voedselbank


Een bos van 1,6 hectare zal veel productie opleveren. Een overvloed aan oogst wordt gedeeld met de voedselbank Tilburg.

Describe your project goal

  • Aanschaf van zaden en planten.

  • Aanschaf van compost en mulchmateriaal.

  • Renoveren van de berging en realiseren van een composttoilet voor bezoekers.

  • Aanschaf van gaas om jonge beplanting te beschermen tegen vraat door konijnen en reëen.

  • Aanschaf van gereedschappen en een waterpomp.

127
backers
€ 892.75
pledged over € 5,000 goal

Project closing price.


Stichting Voedselbos de Blaak

Description

Ten zuiden van Tilburg in het gebied De Blaak (Stadsbos 013) ligt een deels kaalgekapt bosperceel. Het bosperceel bestond voor meer dan de helft uit dennen welke dood zijn gegaan door aantasting door de letterzetter. Dit deel van het bos is gekapt. De oud eigenaren van het bos wilden graag dat stichting Voedselbos de Blaak het bos ontwikkelt als voedselbos. Wij willen dit iets breder opzetten en willen een multifunctioneel voedselbos ontwikkelen. Een plek waar de focus niet alleen op de productie van voedsel ligt, maar tevens een plek die bijdraagt aan de biodiversiteit van de omgeving. Zie onze Facebookpagina voor meer informatie.


Missie


Wat verstaan wij onder een multifunctioneel voedselbos? Voedselbossen zijn flink in opkomst. In Brabant zijn al enkele voedselbossen gerealiseerd. Wij volgen deze initiatieven met belangstelling, maar zien tegelijkertijd ook de beperkingen: een voedselbos levert een breed scala aan producten op, maar vele hiervan zijn onbekend en passen niet in het voedingspatroon van de hedendaagse mens. Ons voedselbos wordt meer een natuurlijk bos met daarin enkele bekende fruit- en notensoorten. Wij streven naar een breder voedselbos met een combinatie van eenjarige en meerjarige soorten. Tevens houden wij van experimenten en willen we het bos ook benutten als plek voor praktijkcursussen en opleidingen. Daarnaast organiseren we meewerkdagen en open dagen.


Om deze reden willen wij een gecombineerd bos realiseren. Enerzijds een voedselbos, waarbij de focus ligt op meer traditionele groenten en fruitsoorten zonder te streven naar een zo groot mogelijk assortiment van deels exoten, maar meer bekende (west Europese) soorten.


Bijen


Naast het voedselbos willen wij het bos ontwikkelen als een bijenvoedselbos. Tussen de voor de mens eetbare soorten streven we naar een bos met een zo groot mogelijke diversiteit aan bijenwaardplanten. In deze soorten focussen we uitsluitend op inheemse beplanting. Op deze manier creëren we niet alleen een paradijs voor de eigen bijen, maar ook voor solitaire bijen, hommels en vele andere insecten. Deze worden naast het planten van waardplanten aangetrokken door diverse soorten insectenhotels, een steilrandje voor zandbijen, takkenrillen, etc. Het bos kan dienen als arboretum voor bijenwaardplanten en draagt bij aan de verspreiding van inheemse soorten in het soortarme Brabantse landschap. Het vergroten van de biodiversiteit is belangrijk ter voorkoming van probleemsoorten als Eikenprocessierups en de letterzetter.


Moestuin


Als laatste willen wij centraal in het bos, op het zuiden georiënteerd, een ecologische moestuin realiseren. In deze moestuin ligt de focus op het kweken van de gangbare bekende groenten. Vaak bestaan deze uit éénjarige soorten welke niet passen in het voedselbos. In deze moestuin passen we wisselteelt toe en experimenteren we met aardappelen volgens de ‘Ruth Stout’ methode (aardappelen telen onder hooi). Dit past in de ecologische ‘no dig’ aanpak die we hanteren. Bij ecologisch moestuinieren wordt de bodem gevoed zonder deze te verstoren door spitten. Hierdoor wordt ook gewerkt aan een rijk en divers bodemleven. Met een ruime moestuin willen we naast omschreven methodes ook ruimte geven aan combinatieteelt en experimentele methodes.


Voedselbank


Een bos van 1,6 hectare zal veel productie opleveren. Een overvloed aan oogst wordt gedeeld met de voedselbank Tilburg.

Describe your project goal

  • Aanschaf van zaden en planten.

  • Aanschaf van compost en mulchmateriaal.

  • Renoveren van de berging en realiseren van een composttoilet voor bezoekers.

  • Aanschaf van gaas om jonge beplanting te beschermen tegen vraat door konijnen en reëen.

  • Aanschaf van gereedschappen en een waterpomp.

127
backers
€ 892.75
pledged over € 5,000 goal

Project closing price.