Chargement...
77
Bijdragers
578 €
op 10 000 €

Het sluiten van lopende project.

Beschrijving

Kinderboerderij de Bossche Hoeve


De Bossche Hoeve is een inspirerende en groene ontmoetingsplaats voor jong en oud, een laagdrempelige multifunctionele ontmoetingsplek in de natuur, waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen samenwerken door middel van een publieke kinderboerderij en (stads-)tuin die veel te bieden heeft. Een dierenpark, de tuin, ontmoetingsruimte in het hoofdgebouw met terras. Sleutelbegrippen hierbij zijn: educatie, creativiteit, (zo veel als mogelijk streven naar) duurzaamheid, respect voor alles wat leeft, verbinding, integratie en participatie in brede zin.

Waar gaan we de donatie voor gebruiken?


Waar gaan we de donatie voor gebruiken?


Aanleggen Speelelementen voor kinderen


  1. Het realiseren van een waterrad met elektrische generator.
  2. Het realiseren van aquaponic

De Bossche Hoeve wil met het project Vliegwiel Duurzaam-Samen, duurzaamheid van natuurlijke energiebronnen, natuurlijk gebruik van water en voedsel zichtbaar te maken op De Bossche Hoeve. De relatie wordt gelegd van de kringloop van het water, de kracht van zon & wind om aan jong en oud op een speelse wijze zichtbaar te maken wat de natuur ons brengt. Dit met als doel om verhalen te vertellen, te laten ervaren en te werken aan bewustwording. Een extra dimensie is de relatie tussen stad en platteland.


Meer over de Bossche Hoeve De Bossche Hoeve ligt op de rand van de wijken De Kruiskamp en De Schutskamp in de gemeente ’s-Hertogenbosch. De Bossche Hoeve is in 2019 begonnen om duurzaamheid te realiseren met het opwekken en verzorgen van de eigen energievoorziening door het plaatsen van 60 zonnepanelen. Ook is onlangs een zonnehuisje geplaatst, waar kinderen spelenderwijs kunnen zien en ervaren dat zonkracht leidt tot het opwekken van elektriciteit, bij het openen van een zonnepaneel gaan lampjes in het speelhuisje branden. Dit zijn enkele voorbeelden van recente ontwikkelingen om aan te tonen dat De Bossche Hoeve heel bewust kiest voor duurzaamheid in een brede maatschappelijke context.


We streven ernaar om voor jong en oud faciliteiten te bieden die een meerwaarde hebben op zowel sociaal als maatschappelijk vlak. Daarom is het voor ons een logische vervolgstap om voor de mensen die bij ons komen ook het verhaal van water en voedsel hierbij te betrekken. Een unieke combinatie natuur, dier en mens, waarbij sociale verbanden en welzijn voorop staat. Voor kwetsbare mensen, kinderen en jongeren, door het ondersteunen van mensen met psychische problemen en als steunstructuur in de wijk biedt De Bossche Hoeve een plek waar je je thuis voelt, waar van alles te beleven is, waar duurzaamheid en samen aan de slag gaan een plek krijgt.

77
Bijdragers
578 €
op 10 000 €

Het sluiten van lopende project.


Beschrijving

Kinderboerderij de Bossche Hoeve


De Bossche Hoeve is een inspirerende en groene ontmoetingsplaats voor jong en oud, een laagdrempelige multifunctionele ontmoetingsplek in de natuur, waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen samenwerken door middel van een publieke kinderboerderij en (stads-)tuin die veel te bieden heeft. Een dierenpark, de tuin, ontmoetingsruimte in het hoofdgebouw met terras. Sleutelbegrippen hierbij zijn: educatie, creativiteit, (zo veel als mogelijk streven naar) duurzaamheid, respect voor alles wat leeft, verbinding, integratie en participatie in brede zin.

Waar gaan we de donatie voor gebruiken?


Waar gaan we de donatie voor gebruiken?


Aanleggen Speelelementen voor kinderen


  1. Het realiseren van een waterrad met elektrische generator.
  2. Het realiseren van aquaponic

De Bossche Hoeve wil met het project Vliegwiel Duurzaam-Samen, duurzaamheid van natuurlijke energiebronnen, natuurlijk gebruik van water en voedsel zichtbaar te maken op De Bossche Hoeve. De relatie wordt gelegd van de kringloop van het water, de kracht van zon & wind om aan jong en oud op een speelse wijze zichtbaar te maken wat de natuur ons brengt. Dit met als doel om verhalen te vertellen, te laten ervaren en te werken aan bewustwording. Een extra dimensie is de relatie tussen stad en platteland.


Meer over de Bossche Hoeve De Bossche Hoeve ligt op de rand van de wijken De Kruiskamp en De Schutskamp in de gemeente ’s-Hertogenbosch. De Bossche Hoeve is in 2019 begonnen om duurzaamheid te realiseren met het opwekken en verzorgen van de eigen energievoorziening door het plaatsen van 60 zonnepanelen. Ook is onlangs een zonnehuisje geplaatst, waar kinderen spelenderwijs kunnen zien en ervaren dat zonkracht leidt tot het opwekken van elektriciteit, bij het openen van een zonnepaneel gaan lampjes in het speelhuisje branden. Dit zijn enkele voorbeelden van recente ontwikkelingen om aan te tonen dat De Bossche Hoeve heel bewust kiest voor duurzaamheid in een brede maatschappelijke context.


We streven ernaar om voor jong en oud faciliteiten te bieden die een meerwaarde hebben op zowel sociaal als maatschappelijk vlak. Daarom is het voor ons een logische vervolgstap om voor de mensen die bij ons komen ook het verhaal van water en voedsel hierbij te betrekken. Een unieke combinatie natuur, dier en mens, waarbij sociale verbanden en welzijn voorop staat. Voor kwetsbare mensen, kinderen en jongeren, door het ondersteunen van mensen met psychische problemen en als steunstructuur in de wijk biedt De Bossche Hoeve een plek waar je je thuis voelt, waar van alles te beleven is, waar duurzaamheid en samen aan de slag gaan een plek krijgt.

77
Bijdragers
578 €
op 10 000 €

Het sluiten van lopende project.