Chargement...
177
Bijdragers
1 207.25 €
op 5 000 €

Het sluiten van lopende project.

Wormen in een voedselbos

Beschrijving

Op de site van onze kinderwerking Fabota beschikken we over een volkstuin. Samen met kinderen, hun ouders en andere buurtbewoners bewerken we dit stuk tuin. De bedoeling is enerzijds om groenten te kweken die we gebruiken bij de maaltijden die worden bereid voor kinderen in onze kinderwerking. Anderzijds maken we kinderen en ouders bewust van de impact van de mens op de klimaatopwarming en laten we ze vooral zien dat we hier zelf iets aan kunnen doen. Opstart compostwormenbak. Door binnen de werkin ghet goede voorbeeld te laten zien proberen we mensen te overtuigen om ook met compostwormenbak te werken. dat kan zeker ook op de kleine sociale appartementen waar onze mensen vaak wonen.

Waar gaan we de donatie voor gebruiken?

Aanschaf materiaal voedselbos Aanschaf materiaal compostwormenbak inhuren van vorming/ workshops rond bovengenoemde thema's Als we meer inzamelen zette we dat geld verder in om de twee projecten verder uit te breiden en steken we het geld in nieuwe voorbeeldprojecten die haalbaar zijn voor gezinnen die klein behuist zijn.

177
Bijdragers
1 207.25 €
op 5 000 €

Het sluiten van lopende project.


Wormen in een voedselbos

Beschrijving

Op de site van onze kinderwerking Fabota beschikken we over een volkstuin. Samen met kinderen, hun ouders en andere buurtbewoners bewerken we dit stuk tuin. De bedoeling is enerzijds om groenten te kweken die we gebruiken bij de maaltijden die worden bereid voor kinderen in onze kinderwerking. Anderzijds maken we kinderen en ouders bewust van de impact van de mens op de klimaatopwarming en laten we ze vooral zien dat we hier zelf iets aan kunnen doen. Opstart compostwormenbak. Door binnen de werkin ghet goede voorbeeld te laten zien proberen we mensen te overtuigen om ook met compostwormenbak te werken. dat kan zeker ook op de kleine sociale appartementen waar onze mensen vaak wonen.

Waar gaan we de donatie voor gebruiken?

Aanschaf materiaal voedselbos Aanschaf materiaal compostwormenbak inhuren van vorming/ workshops rond bovengenoemde thema's Als we meer inzamelen zette we dat geld verder in om de twee projecten verder uit te breiden en steken we het geld in nieuwe voorbeeldprojecten die haalbaar zijn voor gezinnen die klein behuist zijn.

177
Bijdragers
1 207.25 €
op 5 000 €

Het sluiten van lopende project.